Tvist mot Försvarsmakten gällande lönediskriminering

 

2022-02-22 

Försvarsförbundet påkallade den 4 maj 2021 en tvist mot Försvarsmakten gällande osakliga löneskillnader, det vill säga diskriminering mellan kvinna – man.

Detta då två av förbundets kvinnliga medlemmar som arbetar på samma avdelning fick en ny manlig kollega. Trots att alla tre utför likvärdigt arbete fick mannen väsentligt högre lön än vad kvinnorna har.

Arbetsgivaren har vid tidigare förhandling med förbundets lokala förtroendevalda inte har kunnat påvisat att saklig löneskillnad råder och förbundet beslutade då att skicka in en tvist till myndigheten.

- Vi anser inte att arbetsgivaren har lagt fram något som visar på varför mannen tjänar betydligt mer än de två kvinnor som enligt oss utför likvärdigt arbete. För oss är det viktigt att pröva detta, säger Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet.

Tvisten avslutades den 4 februari i oenighet.

- Vi är oeniga i tvisten då vi tycker att arbetsgivaren ska vara ett föredöme vad gäller jämställd lönesättning, säger Simon Sundström, ombudman på Försvarsförbundet.