Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

 

2021-10-29

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal. Tvisten avslutades den 13 juni 2024 i oenighet.

Tvisten rör arbetet med organisationen som började gälla 1 januari 2021. FMTS har inte låtit medarbetarna delta i arbetet med omorganisationen, man informerade inte personalen tillräckligt, man genomförde ingen risk – och konsekvensanalys (vilket man dessutom påstod sig både gjort och redovisat enligt samverkansprotokoll) och dessutom agerade man på ett sätt som kan innebära kränkande särbehandling.

- Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att en organisationsenhet kan negligera lagar och avtal i en sådan omfattning som vi anser att man har gjort i detta fall. Det är förvånande att en process som vanligtvis brukar vara välfungerande inom Försvarsmakten här så totalt har fallerat, säger Robert Oidemaa, ombudsman på Försvarsförbundet.