Tvist mot Försvarsmakten gällande ändrad pensionsålder utan förhandling

 

2020-12-21

Försvarsförbundet påkallade den 2 december en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL/Samverkansavtalet, Kollektivavtalet efter att myndigheten har beslutat att förändra pensionsåldern för en av förbundets medlemmar utan att förhandla.

Försvarsförbundet menar att detta strider mot ovan nämnda lag och avtal.

Förhandlingen avslutades i enighet den 27 maj 2021 efter att förbundet accepterat Försvarsmaktens argument.