Försvarsförbundet tar tvist mot Försvarsmakten angående borttagen ÖB-rätt vidare till Arbetsgivarverket

Försvarsförbundet påkallade den 20 juni 2020 en tvist mot Försvarsmakten då förbundet ansåg att myndigheten felaktigt tagit bort rätten till att gå i pension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt) för en av förbundets medlemmar.

Publicerad 2020-09-27

Att ÖB-rätten var borttagen upptäcktes i samband med att medlemmen skickade in sin pensionsansökan. Förbundet menar att det inte framkommit något vid tidigare förhandling som visat på att medlemmens ÖB-rätt skulle vara borttagen och att det sedan den förhandlingen inte heller framkommit några nya uppgifter som visar på det.

- Det är anmärkningsvärt hur Försvarsmakten inte verkar tycka att fastslagna beslut från tidigare förhandlingar där parterna varit överens gäller, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet som drivit tvisten mot Försvarsmakten. Vad vi förstår är detta unikt inom svensk arbetsmarknad. OFR, vår förhandlingsorganisation, har inte haft några tidigare exempel på detta.

Det är också anmärkningsvärt att Försvarsmakten i detta fall har ändrat pensionsåldern för medlemmen i samband med att han ansökt om sin pension, fortsätter Robert Oidermaa:
- Det är svårt att tänka sig ett beslut som får större påverkan för medlemmen och ändå gavs ingen förvarning varken till honom eller till oss, som hans förbund, att hela hans tänkta livspussel skulle rivas upp.

Förhandlingen med Försvarsmakten avslutades i oenighet i augusti och Försvarsförbundet driver nu detta samt fyra liknande ärenden mot Arbetsgivarverket där förbundet hemställer om att den tidigare förhandlingen fortsatt ska gälla.