Detta innebär Försvarsmaktens nya lönestruktur för dig som anställd

Försvarsmakten har sedan i slutet av april en ny lönestruktur. Här sammanfattar vi vad den innebär för dig som anställd och hur du kan få mer information.

Publicerad 2020-06-11

En lönestruktur är en översiktlig bild av vad arbetsgivaren ser som rimliga löner för olika grupper av medarbetare. Den består av löneintervall. Att det finns en aktuell lönestruktur på myndigheten är en förutsättning för att kunna se om medarbetarna ligger rätt eller fel i lön. Strukturen kompletteras sedan av att alla organisationsenheter tar fram sin lönebild.

Den nya lönestrukturen är framtagen gemensamt av arbetsgivaren, Försvarsförbundet och övriga fackförbund på myndigheten.

För dig som anställd innebär den nya strukturen bland annat att
lönenivåerna är nivåkontrollerade mot resten av staten
lönespannet för de olika befattningarna har ökats
du kan vid ditt utvecklingssamtal få en tydligare förklaring av hur du ligger till lönemässigt
det kommer bli lättare att se vilka befattningar man kan söka för att få större löneutveckling
För att detta ska bli verklighet fullt ut krävs ett kompletterande arbete vid varje OrgE där man radar upp alla sina befattningar på ett ”pärlband” för att värdera dem rätt sinsemellan och på det sättet få fram sin lokala lönebild. Utan det arbetet blir det en för dålig upplösning på underlaget.

Mer information

För att få mer information om hur det se ut just på din arbetsplats, vänd dig till din förening.

På Emilia kan du också läsa mer om Försvarsmaktens nya lönestruktur.