Ny lönestruktur klar på Försvarsmakten

Försvarsmakten har tillsammans med Försvarsförbundet och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram en ny lönestruktur. I beslutet bestämdes även att parterna gemensamt ska fortsätta utveckla lönestrukturen via den utvecklingsgrupp där lönestrukturen togs fram.

Publicerad 2020-04-28

Efter ett gediget arbete i den partsgemensamma utvecklingsgrupp lön har Försvarsmakten tillsammans med Försvarsförbundet och övriga fackförbund (ATO) på myndigheten tagit fram en ny lönestruktur.

I fredags skrev Försvarsmaktens personaldirektör under den nya lönestrukturen och upphävde samtidigt den gamla strukturen. I beslutet bestämdes även att parterna gemensamt ska fortsätta utveckla lönestrukturen via samma utvecklingsgrupp.

Med den nya lönestrukturen följer även en instruktion om hur den skall hanteras på organisationsenheterna. Den innebär att det partsgemensamma arbetet på organisationsenheterna kommer att bli helt avgörande och oundgängligt för att detta ska få önskat genomslag.

Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet har deltagit i arbetet:

- Det är glädjande att Försvarsmakten efter att under flera år inte släppt in ATO i detta arbete nu har ändrat sig och tagit steget fullt ut med en gemensamt framtagen struktur och instruktion. Det bådar gott för framtida samarbete att vi kommer fortsätta utveckla strukturen partsgemensamt.