Försvarsmaktens nya avtal om lokala omställningsmedel träder i kraft 1 april

Lokala omställningsmedel är partsgemensamma pengar som ska användas till finansiering av ett långsiktigt omställningsarbete och utveckling av verksamheten. Avtalet som träder i kraft idag, 1 april, är framtaget av Försvarsmakten, Försvarsförbundet samt övriga fackförbund på myndigheten.

Publicerad 2020-04-01

Lokala omställningsmedel kan exempelvis användas vid behov av ny kompetens i verksamheten eller förändrat antal anställda och dessa medel ska då kunna användas för att öka eller bibehålla den anställdes anställningsbarhet eller öka förutsättningarna till ett längre arbetsliv. Hur medlen används är det parterna som gemensamt beslutar om.

Några av förändringarna är att huvudsyftet med de lokala omställningsmedlen är att behålla personalen inom Försvarsmakten (jämför med tidigare då det handlade mer om omställning – avveckling, då personalbehovet minskade.) Man har också tre huvudområden; individ/grupp, OrgE samt ”aktiva åtgärder”. Alla huvudområden ska ske i samråd mellan parterna.

- Arbetet har pågått under en längre tid men nu har vi ett avtal där alla parter är överens. Förutom förändringarna så är avtalet förhoppningsvis tydligare, men det får framtiden utvisa, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet, som har deltagit i arbetet.

Hur kan jag som anställd få del av dessa pengar?

- Vill du kompetensutveckla dig inom ett område som inte är direkt kopplat till de arbetsuppgifter du har idag kan du söka dessa medel. Exempelvis gå en utbildning som gör att du kan ta en annan tjänst inom myndigheten. Det är dock viktigt att skilja på denna typ av kompetensutveckling och sådan du behöver för ditt nuvarande jobb, där verksamhetsmedel ska användas, säger Eva Rundlöf.

Förbandsdialogen sker via VTC

Med anledning av Coronaviruset så har den centrala arbetsgruppen för Lokala omställningsmedel beslutat att förbandsdialogen, där arbetsgivare och fackförbund ska delta, kommer ske via VTC enligt den planering som är utskickad till föreningarna. Vår förhoppning är att vi under hösten kan genomföra de fysiska besöken men det får vi återkomma till.

Så går ansökan till

  • Du, din chef eller ni tillsammans identifierar ett behov av omställning för dig som anställd, exempelvis vid medarbetarsamtalet.
  • Chefen undersöker om det ska finansieras med lokala omställningsmedel.
  • Chefen beslutar om och hur det ska genomföras. Inför detta informerar hen de lokala parterna enligt aktuella bestämmelser.
  • Beslutas det om genomförande så gör du och din chef en plan för dig.
  • Beslutet dokumenteras i Vidar och du skickar en kundvagn i enlighet med beslutet.

För stöd och råd finns de fackliga representanterna och lokala handläggare för lokala omställningsmedel på din arbetsplats.