Framtidens utmaningar diskuterades på nordiskt möte

Publicerad 2020-03-05 


Den 4 mars 2020 var Försvarsförbundet med vid ett möte för de civila fackliga organisationerna i försvaret; Parat Försvar (Norge), CS (Danmark) och MPHL (Finland). Det diskuterades bland annat hur medlemmarna bäst anpassar sig till den framtida arbetsmarknaden, löneutveckling, pensionssystem och arbetsmiljö.

En av de gemensamma utmaningarna över landsgränserna, var kompetensutveckling i jämförelse med att möte de nya teknologierna och digitaliseringens framtid. Samtliga organisationer var eniga om att arbeta för att skapa möjligheter för medlemmarna att följa med i den teknologiska utvecklingen nu och i framtiden.

Kompetensutvecklingen är nödvändig, om medlemmarna ska kunna vara kvar på arbetsmarknaden under längre tid, och i detta sammanhang diskuterades även pensionssystemen i de olika organisationerna. Trots olika pensionsåldrar i Norden var man enig om att arbeta för en gynnsam pension och en bra ålderdom.

I de nordiska länderna upplever man ett växande intresse för offentliga arbetsplatser och var eniga om att arbeta för att skapa ramar som gör att offentliga arbetsplatser även i framtiden kan locka attraktiva medarbetare. Här spelar de fackliga organisationerna en viktig roll.