LO-TCO Rättskydd ökade 2019 ersättning till fackliga medlemmar med 50 miljoner

LO-TCO Rättsskydd lyckades 2019 öka den utverkade ersättningen till fackliga medlemmar som behövt facklig rättshjälp med 50 miljoner kronor - från 140 miljoner kr till 190 miljoner kr.

Publicerad 2020-01-27

Nästan hela ökningen gick till ett antal av LO-förbunden. Antalet nya ärenden under året var drygt 1000 totalt. Nästan fem nya ärenden varje arbetsdag.

- Ofta handlar de stora pengarna om att Rättsskyddet vunnit mål i domstolar där Försäkringskassan nekat människor deras rätt till ersättning från sjukförsäkringen eller livränta. Då kan det bli flera miljoner kronor även i enskilda fall. Vi har även haft en tvist om tolkningen av ett kollektivavtal där många medlemmar i ett större LO-förbund fick bättre ob-ersättningar. Det fallet var värt många miljoner bara det, berättar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Varför har de stora ökningarna gått till just LO-förbunden?

- Det är färre tjänstemannaförbund som lämnar ärenden till oss när det gäller sjukförsäkringsärenden och de förbunden har flera egna jurister som driver ärenden. Dessutom är det färre tjänstemän som drabbas av arbetsskador och som därmed har rätt till livräntor.

- Årets siffror visar hur viktigt det är att driva sjukförsäkrings- och arbetsskadeärendena eftersom de kan handla om väldigt mycket pengar för den enskilde, säger Dan Holke.

Betalar inte ut löner

Ett av de vanligaste fallen för Rättsskyddet handlar om att företag inte betalar ut löner och ersättningar till sina anställda. Även då kan det bli stora belopp.

- Ett av våra vanligaste ärenden är då arbetsgivare antingen inte vill eller inte kan betala ut löner de är skyldiga sina anställda. Ibland blir det då vår uppgift att försätta dem i konkurs så att de anställda kan få ut ersättning från den statliga lönegarantin. Men det handlar om väldigt korta tidsfrister i dessa fall. Den som inte får ut sin lön måste agera direkt. Man har bara några få veckor på sig så det går inte att vänta på att arbetsgivaren ska betala lite senare. Det gäller att vara snabb och gå till facket direkt, uppmanar Dan Holke.

Det är en mycket stor arbetsuppgift för Rättsskyddet att driva in löner som inte betalats ut. Mest handlar det om små och medelstora företag, men även jättar som Saab kan gå i konkurs.

Håller sig undan

- Större företag ser oftast till att försätta sig själva i konkurs. De vi ansöker om konkurs mot eller stämmer till domstol kan vi ibland inte få tag i, de håller sig undan och kan i vissa fall ha lämnat landet. Om vi inte får tag på arbetsgivaren och kan delge dem en betalningsuppmaning kan medlemmen i värsta fall gå miste om sin lönegaranti på grund av det. Det gäller att göra rätt från början och varje utebliven månadslön räknas för sig när det gäller tidsfrister. Den som väntar med att gå till facket riskerar att pengarna rinner ut i sanden, säger Dan Holke.

- De löneindrivningsärenden som kommer till oss är ofta juridiskt ganska komplicerade och det är viktigt att våra jurister kommer in tidigt i processen när det gäller dessa ärenden. Det gäller särskilt arbetsgivare som medvetet fördröjer saken eller håller sig undan.

Fakta: Under år 2019 har det betalats ut över 2 miljarder kronor från den statliga lönegarantin. Det handlar alltså om stora pengar. Men ännu finns ingen siffra över hur många anställda som fått ut den statliga lönegarantin 2019. Den siffran ska redovisas senare.

Källa och text: LO-TCO Rättskydd