Tillägg till Försvarsmaktens arbets- och rörlighetsavtal

I början av januari 2020 blev ett antal tillägg till Försvarsmaktens arbetstids- och rörlighetsavtal klara. Tilläggen handlar bland annat om nödfallsövertid och dygnsvila.

2020-01-24

Arbetstids- och rörlighetsavtalen slöts av fackförbunden och arbetsgivaren, 2018. Efter detta har behovet av vissa anpassningar konstaterats:

- Efter att vi skrev avtalen och dessa började användas ute i verksamheten märkte vi att vissa justeringar behövde göras. Efter en omsorgsfull partsgemensam analys är vi nöjda med att ha ett protokoll gällande tillägg underskrivet, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.