Försvarsförbundet vid Folk och Försvars Rikskonferens

I söndags 12 januari 2020 drog årets Rikskonferens Folk och Försvar igång på Högfjällshotellet i Sälen. En tre dagar lång konferens som samlar cirka 350 deltagare och 50-60 talare. Försvarsförbundet är på plats, representerade av förbundsordförande Håkan Sparr och förbundsstyrelseledamot Marie-Louise Svensson.

Publicerad 2020-01-14

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. I fokus för konferensen står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Under dagarna har deltagarna bland annat kunnat lyssna till

  • Sveriges utrikesminister Ann Linde som pratade om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik in i ett nytt decennium.
  • Stormaktsintressen på 2020-talet och nordisk säkerhet, Sverre Diesen, fd forsvarschef i Norge, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Anders Åslund, resident senior fellow in the Eurasia Center, Atlantic Council Washington DC som pratade om Rysslands globala ambitioner.
  • Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister om Sveriges totalförsvarsförmåga 2030.
  • Totalförsvarsbeslut 2021 mot 2030: Fokus civilt samt militärt försvar, samt reflektioner av Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert kring det kommande totalförsvarsbeslutet.
  • Överbefälhavaren Micael Bydén om militärt försvar i tillväxt.


Under tisdagen den 14 januari träffade Försvarsförbundets representanter ledamöter i Försvarsutskottet för att ta upp angelägna frågor, bland annat:

  • Försvarsmaktens bristfälliga lönekartläggning.
  • Löneutredningen som genomförts för soldater och officerare - kommer något motsvarande att göras för civilanställda?
  • Försvarsmaktens personalförsörjning. Vi anser att detta möjliggör kompetensutveckling för framför allt civilanställda, som då får en karriärstege att följa.