Angående felaktig facklig tillhörighet i FM PRIO inför RALS

Inför RALS:en har många av er blivit ombedda att gå in och kontrollera er fackliga tillhörighet i PRIO. Eftersom uppgifterna där inte stämmer ännu, vänta med detta till FM HRC på Emilia ber er kontrollera uppgifterna. Troligen under vecka 39.

Publicerad 2019-09-09

Inför RALS:en har många av er fått en anmodan från er chef att gå in och kontrollera er fackliga tillhörighet i PRIO. I dagsläget stämmer dock inte uppgifterna, eftersom de endast rättas en gång per år. Vänta därför med att kontrollera dina uppgifter till dess att FM HRC går ut på Emilia och uppmanar till att göra detta (förhoppningsvis sker detta under vecka 39).