Förbundsstyrelse för kommande fyra år vald

Under Försvarsförbundets kongress som avslutades den 23 maj valdes en ny förbundsstyrelse samt revisorer och valberedning som ska verka under kommande kongressperiod 2019-2023.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande
Håkan Sparr, förening 44. Omvald.

Vice förbundsordförande
Ove Hellgren, förening 330. Nyvald.

Ledamöter
Marie-Louise Svensson, förening 5. Omvald.
Per Gunnarsson, förening 76. Omvald.
Martin Sparr, förening 44. Nyvald (tidigare suppleant).

Suppleanter
Caroline Nilsson, förening 86. Nyvald.
Kenneth Hartikainen, förening 2. Nyvald.

Förändring av förbundsstyrelsens storlek

Under kongressen beslutades det om en minskning av förbundsstyrelsen från 7 till 5 ordinarie ledamöter. Detta efter att motioner från flera föreningar inkommit med samma önskemål.

Valberedning

Ordförande
Urban Ström, förening 84. Omvald.

Ordinarie
Annelie Forshage, förening 99. Omvald.
Håkan Antonsson, förening 114. Omvald.

Suppleant
Per-Anders Andersson, förening 44. Nyvald.

Revisorer 2019-2023

Anders Wilhelmsson, förening 114. Omvald.
Martina Brisman, förening 114. Omvald.
Maria Ferngren, förening 330. Omvald.