Partsrådet vill bidra till bättre arbetsdagar för statligt anställda

Partsrådet, vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko, och där Försvarsförbundet ingår, erbjuder från och med april 2019 statliga myndigheter kostnadsfritt operativt stöd i verksamheten genom sitt nya program ”Hållbart arbetsliv”. Syftet och målet är en bättre arbetsdag, varje dag genom friska och engagerade arbetsplatser.

Publicerad 2019-04-23

Programmet ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv.

– Arbetslivet präglas av stora förändringar. Den digitala utvecklingen påverkar både arbetsmetoder och tjänster. Kraven på effektivitet inom staten ökar, arbetskraften åldras och vi kommer att behöva både kunna och vilja arbeta längre. Samtidigt är ohälsan inom arbetslivet en utmaning. Mot bakgrund av detta har parterna på central nivå enats om att gemensamt arbeta för att skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbetsliv och motverka ohälsa, säger Emilia Liljefrost, programchef för Hållbart arbetsliv på Partsrådets hemsida.

- Detta är en bra satsning som vi är glada över att kunna vara en del av. Vi hoppas att våra medlemmars myndigheter tillvaratar dessa möjligheter som Partsrådets program erbjuder, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet.

Partsrådet kommer genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuda myndigheterna insatser
• för återgång till arbete efter sjukfrånvaro,
• för att motverka ohälsa och problem på arbetsplatsen
• som bidrar till en väl fungerande organisation samt
• för ett kontinuerligt lärande.

Programmet grundar sig på intervjuer och fokusgrupper man gjort med företrädare för berörda parter, för att få en uppfattning om vilka utmaningar som finns på statliga myndigheter och vilket stöd som efterfrågas.

I ett första steg har fem tjänster tagits fram som myndigheterna kan anmäla intresse till. Dessa är finansierade av Partsrådet och är kostnadsfria att delta