Försvarsmaktens nya kollektivavtal klart

Försvarsmakten och Försvarsförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer inom Försvarsmakten skrivit under Försvarsmaktens nya kollektivavtal. Vi är nöjda med avtalet och tycker att det har behållit värdet för de anställda. Avtalet börjar gälla 1 januari 2018.

Publicerad 2017-04-06

Förhandlingarna om Försvarsmaktens nya kollektivavtal har pågått under en längre tid. Parterna har nu kommit till en lösning där vi är överens. I det nya avtalet, som börjar gälla 1 januari 2018, ingår Arbetstidsavtalet och Rörlighetsavtalet.

- Vi är nöjda över att ha ett bra avtal som vi kan stå för gentemot våra medlemmar. Värdet i avtalet har behållits, vilket är positivt, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Försvarsmakten har i det nya avtalet bland annat givits möjlighet till ökad tillgänglighet av sin personal anpassat efter aktuellt behov. Detta då tanken med det nya avtalet är att man ska utgå från hur arbetsgivaren bedriver verksamheten. Den ökade tillgängligheten kommer självklart vara något som personalen får kompensation för.

I den nya lösningen ingår FM dygn som ersätter gamla övningsdygnen och till viss del även insatsdygn. Där har Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna tidigare haft olika syn på tillämpningen.

Mer information måndag 10 april

Mer detaljerad information kommer under måndagen 10 april. Då kommer även avtalet i sin helhet att läggas upp på förbundets webbplats.

Försvarsförbundet ingår i förhandlingsorganet OFR/S tillsammans med Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna och Vårdförbundet.