Civilanställda bortprioriterade i Försvarsmaktens nya löneavtal


2024-02-22

Idag skrev Försvarsförbundet och Försvarsmakten under ett ettårigt löneavtal. När Försvarsmakten återigen hade möjligheten att höja lönerna för civilanställda  - en starkt eftersatt grupp - valde man i stället att satsa pengar på GSS: er och officerare.

Det nya avtalet följer märket på 4,1% och med tillägg för särskilda satsningar, inklusive GSS: er och officerare landar avtalet på 4,5%. Att Försvarsmakten ännu en gång väljer att satsa endast på de militära yrkesgrupperna, medan satsningarna uteblir för de civila arbetstagar-grupperna är beklagligt. Både i ÖB dagorder som i grundutredningen har det tydligt framgått att det finns ett stort behov av att stärka även dessa grupper, vilket Försvarsmakten är långt ifrån att göra när man följer årets lägsta nivå på 4,1%.

- Ingen ifrågasätter lönesatsningarna på GSS:er och officerare, men det finns ett lika stort behov av att lyfta andra kategorier lönemässigt i myndigheten. Det här resultatet kan potentiellt underminera förtroendet för myndighetens arbete med lönestruktur och leda till att fler civila söker sig till mer välbetalda arbeten utanför Försvarsmakten, säger Caroline Nilsson, Försvarsförbundets förbundsordförande.

För mer information, vänligen kontakta Caroline Nilsson, Förbundsordförande på Försvarsförbundet. caroline.nilsson@forsvarsforbundet.se,  0723-536535.