Arbetsmiljöområdet blir än viktigare

Ledare Försvarbart nr 4 

Hej kära medlemmar! Jag vill börja med att glädja er genom att berätta att vi växer stadigt som förbund vad gäller antal aktiva medlemmar. I oktober passerade vi det mål vi hade till kongressen 2019 – att vara 3 000 aktiva medlemmar.

Det är mycket glädjande och ett bevis på att vi är ett attraktivt förbund och att ni gör ett fantastiskt arbete med att attrahera nya medlemmar. Bra jobbat!

Vi kommer att få möjlighet till att värva ännu fler nya medlemmar då det nu ska sättas upp nya förband i Sverige igen. Ett utökande av Försvarsmakten som också påverkar många av våra andra myndigheter vad det gäller rekrytering och materiel med mera.

I skrivande stund blev avtalsförhandlingarna inom det statliga området klara. Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Det kommer att bli en intensiv period framöver eftersom vi redan ligger sent i planeringen då allt varit framskjutet med anledning av coronapandemin.

Ett område som i dessa tider växer sig allt starkare är ju arbetsmiljöområdet – ett område som vi i Försvarsförbundet har som ett av våra fokusområden för 2021. Det blir än viktigare när samtliga verksamhetsområden växer och vi blir fler som ska verka på befintliga och nya orter. Vi fortsätter att verka för att våra skyddsombud har bra verktyg att jobba med och att de känner sig starka och delaktiga i det dagliga arbetet.

Avslutningsvis vill jag tacka för ert starka engagemang och stora arbetsinsats under 2020, med de problem som året inneburit i en förändrad värld på grund av bland annat coronapandemin. Jag hoppas ni får en välbehövlig vila när julledigheten nu närmar sig, och vill önska er en god jul och ett gott nytt år!

Ta hand om er och var försiktiga!

Ove Hellgren

Vice ordförande Försvarsförbundet