Om samverkan och löneöversyn

Ledare Försvarbart nr 3, 2022


Hej kära medlemmar, hoppas sommaren har gett er den välbehövliga vila som vi alla så väl behöver inför en intensiv höst på våra myndigheter.

Det pågår mycket därute. En sak som vi har lyckats bra med var den tvist som vi i våras, tillsammans med Seko, påkallade mot
Försvarsmakten gällande deras tillsättande av ny personaldirektör. Vi ansåg att myndigheten bland annat brutit mot samverkansavtalet, då tillsättningen inte samverkats med de fackliga organisationerna, samt mot lagen om offentlig anställning (LOA) då myndigheten inte utlyst tjänsten låtit den tillsättas i konkurrens. Försvarsmakten har nu valt att
börja om den rekryteringen. Här ser vi det viktiga i att vi deltar i samverkan och kan påtala de fel som arbetsgivaren gör vad gäller lagar
och avtal.

Våra myndigheter växlar ju samtidigt upp i sin rekrytering för att möta de krav som kommer i och med målet att Sverige ska bli medlem i NATO. Till exempel kommer FMV att inrätta ett nytt kontor med uppgift att ta hand om de frågor som kommer till myndigheten för att kunna möta kraven från NATO.

Det har varit stor uppmärksamhet på piloterna i Försvarsmakten, där många lämnar på grund av missnöje med bland annat löner och pensionsvillkor. Vi stödjer självklart kampen för piloterna men vill samtidigt lyfta behovet av löneöversyn även inom teknikersidan, de som skapar förutsättningar för att planen ska kunna lyfta. Dessa är, precis som många andra civilanställd i försvarsmyndigheterna, hårt konkurrensutsatta från den privata marknaden. Vi hoppas att Försvarsmakten inser vikten av att betala löner som gör att medarbetarbetarna, oavsett befattning, stannar kvar.

Ove Hellgren
Vice ordförande Försvarsförbundet