Rekryteringsmyndigheten blir Plikt- och prövningsverket

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter idag, 1 februari 2021, namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Namnbytet beslutades av riksdagen den 15 december 2020.

Rekryteringsmyndigheten fick sitt nuvarande namn 2011 i samband med att plikten lades vilande. 2017 beslutade regeringen om att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Med en återaktiverad värnplikt anses namnet Rekryteringsmyndigheten vara både förlegat och inte tydligt beskriva myndighetens uppdrag, skriver myndigheten på sin webbplats.

Plikt- och prövningsverket har samma uppdrag, men det nya namnet speglar tydligare myndighetens verksamhet, säger myndigheten i ett pressmeddelande.

Myndighetens webbplats kommer från 1 februari 2021 att byta namn från www.rekryteringsmyndigheten.se till www.pliktverket.se. Den gamla mejladressen till medarbetarna fungerar under en övergångsperiod.

Läs mer:

https://www.rekryteringsmyndigheten.se/nyheter/rekryteringsmyndigheten-blir-plikt--och-provningsverket/