Rals - fördjupning 4

Försvarsmaktens OrgE har lagt ned ett stort arbete på att ta fram sin lokala lönemålbild grundad i myndighetens lönestruktur. Med den som grund har man äskat särskilda satsningar så att OrgE hamnar på lönenivåer som gör att man både kan behålla och rekrytera civil personal. Med årets RALS kommer man att hamna långt efter det önskade resultatet. Takten att nå de beräknade nivåerna blir för långsam, under tiden riskerar OrgE att tappa befintlig personal och inte kunna rekrytera rätt kompetenser. Detta riskerar att urholka förtroendet för lönemålbildsarbetet, vilket vore högst olyckligt då metoden stöds av alla parter och är en bra väg framåt.