Rals - fördjupning 1

Eftersom många av våra medlemmar och förtroendevalda har frågor om vad det nya Rals-avtalet innebär mer i detalj kommer vi publicera fyra fördjupningsdelar här på hemsidan. 

Den första delen som vi kommer att titta på är Försvarsmaktens uttalande om att man har gått in med mycket pengar i årets Rals. Det stämmer visserligen att 4,1% är mycket pengar i en stor myndighet som Försvarsmakten, men problemet är att man behöver stärka sin ställning i samhället lönemässigt. Det är man långt ifrån att göra när man följer märket och följer årets lägsta nivå 4,1%.

Vi har all respekt för att Försvarsmakten lägger in stora pengar på personalområdet. Det stämmer även att i princip alla myndigheter kommer att ligga på 4,1% i utfall då ekonomin i år är ansträngd. Problemet är att då flera myndigheter samtidigt ska växa kan inte staten bara rekrytera internt, man måste kunna få in personal från privata marknaden. För att det ska lyckas måste man, bland annat, stärka sin lönebild väsentligt, det är inte görbart genom att lägga sig på lägstanivån enligt märket, som bäst tappar man inte ytterligare. Vi är därför oroliga att Försvarsmakten riskerar en ännu mer pressad personalsituation framöver.