Lokala RALS-avtal och nytt avtal för särskilda befattningshavare klara!

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T.

Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört lönemålbildsarbete. Parterna har kommit överens om en ny metod för hanteringen av årets lönerevision, vilken kommer att innebära en totalekonomi som ska fördelas per OrgE. Detta framgår av både RALS-avtal och det ekonomiska beslutet.

Parterna har även kommit överens om hanteringen av lönerevisionen för särskilda befattningshavare (OF/CF 5).

Parallellt med lönerevisionsförhandlingarna har parterna även tecknat ett nytt avtal för särskilda befattningshavare. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2024, då nuvarande avtal löper ut.

Det fortsatta arbetet sker nu på respektive OrgE.