LO-TCO Rättsskydd: Över 180 miljoner kronor till fackliga medlemmar under 2021

LO-TCO Rättskydd, vars uppdrag är att biträda LO- och TCO-förbunden samt dess medlemmar i rättsliga angelägenheter, kunde under 2021 utverka sammanlagt 184 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd till fackliga medlemmar i 41 av LO-TCO- och Sacoförbunden.

Det visar den nya statistik som ska ligga till grund för juristbyråns årsredovisning över förra året. Totalt avslutades 871 ärenden och varje ärenden kan ibland beröra ett flertal fackliga medlemmar.

Rättsskyddets 35 jurister driver så gott som alltid sina ärenden till domstol för att skipa rättvisa åt de fackliga medlemmar som beviljats rättshjälp av sina fackförbund.

LO-TCO Rättskydds uppdragsgivare är huvudsakligen LO, TCO, LO-förbunden och TCO-förbunden. Även vissa SACO-förbund anlitar dem. Klienterna är normalt enskilda fackförbundsmedlemmar som fått problem av olika slag. 

Färre avslag från FK

- Den kanske största trenden under året har varit att vi fått betydligt färre sjukpenninggrenden med avslag från Försäkringskassan. En förklaring skulle kunna vara pandemin, då många medicinska behandlingar fått vänta, ofta under lång tid, säger Ellinor Gudmundsson, enhetschef för Rättsskyddets försäkringsrätt.

Läs mer hos LO-TCO Rättskydd