Försvarsmaktens RALS-avtal klart

Torsdagen den 11 februari 2021, skrevs Försvarsmaktens nya RALS-avtal under av parterna. Avtalet löper över 3 år.

Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten enats om ett nytt RALS-avtal för myndigheten. Avtalet löper över 3 år, 2020 – 2023, med en ekonomisk avstämningspunkt vid varje års revision.

Avtalet följer det statliga RALS-avtalet som slöts 1 december, vilket bland annat innebär att det är i nivå med industriavtalet med en löneökning på 5,4 procent över 3 år samt en retroaktivitet från den 1 oktober 2020. Att avtalet är klart innebär att chefen kan börja planera inför kommande lönesamtal.

Robert Oidermaa, ombudsman på förbundet, har deltagit i avtalsförhandlingarna:

- Vi är glada över att det nu finns ett RALS-avtal på FM. Att det är treårigt ger oss möjlighet att jobba långsiktigt. Det ger, som vi ser det, även våra förtroendevalda på organisationsenheterna bra möjligheter att tillsammans med HR fastställa lönemålbild och övriga arbeten som framgår av instruktionerna till Försvarsmaktens nya lönestruktur.

Avtalet skrev under igår, torsdagen den 11 februari. Förbundet kommer i närtid att ha en utbildning i avtalet för förhandlingsansvariga. Mer information kommer till berörda.

Här hittar du det nya RALS-avtalet (inloggning med BankID)