Försvarsmakten tar fram riktlinjer gällande fortsatt hemarbete

Försvarsmakten har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer angående fortsatt hemarbete för myndighetens anställda. Försvarsförbundet kommer att löpande få information och har möjlighet att lämna synpunkter inför samverkan.

- Inriktningen är att det ska vara en överenskommelse som träffas mellan chef och medarbetare samt att det ska finnas en uttalad gräns på antal dagar i veckan, säger Robert Oidermaa, ombudsman i Försvarsförbundet.

Mer information kommer när riktlinjerna samverkats och fastställts.