Försvarsförbundets vice ordförande: "Hindrar Försvarsmaktens måltal för civilanställda myndighetens personaltillväxt?"

I ledaren i senaste Försvarbart skriver vice förbundsordförande Ove Hellgren bland annat om problemet med att Försvarsmakten inte kan anställa civila på militära tjänster, då man går över myndighetens fastställda måltal för civilanställda. Något Försvarsförbundet anser går stick i stäv med myndighetens uttalade ambition om att använda militär personal där det krävs och i övrigt civil personal, fortsätter han.

Ledaren nr 4 2021 i sin helhet:

I skrivande stund har RALS-arbetet på våra myndigheter rullat i gång med full effekt. Vi har mycket att stå i på alla våra platser och min förhoppning är att vi ska få ett fint resultat när vi så småningom summerar årets utfall.

Ett problem som uppstått i Försvarsmakten är att man inte kan anställa civila på militära tjänster. Platser som civila mycket väl hade kunnat fylla. Detta eftersom man då går över myndighetens fastställda måltal för civilanställda. Vi anser att detta går stick i stäv med myndighetens uttalade ambition om att använda militär personal där det krävs och i övrigt civil personal. Med nuvarande och framtida personalläge för militär personal i Försvarsmakten är detta väsentligt för att klara att rekrytera och vidareutbilda tillräckligt med militär personal.

Denna höst präglas av något som ska likna en återgång till ett så kallat ”normaltillstånd” på våra arbetsplatser. På vissa myndigheter finns nya avtal som i pandemins spår möjliggör ett lite friare arbetssätt med möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan under förutsättning att det passar för verksamheten. Viktigt här är att arbetsgivaren förstår sitt arbetsmiljöansvar oavsett var medarbetaren utför sitt arbete, samt kommer ihåg att inkludera dem som regelbundet arbetar hemifrån.

Vi har äntligen kunnat genomföra Försvarsförbundets förbundsmöte. Det var mycket trevligt att träffas fysiskt och inte på distans via diverse digitala verktyg. Man kan snabbt konstatera att det fysiska mötet är överlägset det digitala när det handlar om kreativitet och produktivitet. Förbundsmötet gav oss i styrelsen många fina inspel och idéer för vårt framtida arbete och för utvecklingen av förbundet. Tack ni som deltog för fina diskussioner och på återseende 2022! Och kom ihåg - motioner kan skrivas och lämnas in under hela året.

Avslutningsvis vill från styrelsen sida önska dig en God Jul och Ett Gott Nytt År. Jag hoppas att du så småningom ska få en välbehövlig ledighet och kunna träffa era nära och kära!

Ove Hellgren
Vice förbundsordförande