Försvarsförbundet och Försvarsmakten förlikas

Den 10 februari i år påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA).

Bakgrunden är att en av förbundets medlemmar, tillhörande förening 51 med Marinbasen i Karlskrona som arbetsplats, har blivit uppsagd vid Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Förbundet anser att man vid uppsägningen har brutit mot LAS och LOA, eftersom medlemmen inte har erbjudits någon omplacering innan uppsägning – något som arbetsgivaren enligt dessa lagar är skyldig att erbjuda minst en gång.

Tvisten avslutades den 3 april i oenighet och förbundet gav då LO/ TCO Rättsskydd uppdraget att driva ärendet i Arbetsdomstolen (AD). Vi har nu tillsammans med LO/TCO rättsskydd nått en förlikning med arbetsgivaren innan målet gick till förhandling i AD. Robert Oidermaa, ombud på Försvarsförbundet, kommenterar utfallet:

- Vår bedömning var att denna förlikning är den bästa lösningen för medlemmen. Det är alltid en utmaning att går vinnande ur ett mål i AD, vid förlust hade medlemmen gått helt ersättningslös från förhandlingen. Med denna lösning har vi säkrat en kompensation som betyder en hel del i medlemmens situation. Förbundet vill vara tydliga med att det här inte betyder att vi anser att Försvarsmakten har handlat korrekt, det är bara den bästa lösningen under de förutsättningar som råder.