Försvarsförbundet med i arbete kopplat till ÖB dagorder ”Bevakar att de civila inte glöms bort”

Efter ÖB dagorder har Försvarsmakten satt samman arbetsgrupper inom ett antal områden där man analyserar vad som behöver göras för att förverkliga innehållet. Försvarsförbundet deltar i arbetet genom att sitta med referensgruppen där resultaten från analysgrupperna presenteras.

Förbundets fokus är att bevaka så att de civila arbetstagarna inte glöms bort samt att vi får till avtalen så de stämmer överens med dagorderns ambitioner.

- Vår farhåga i ett kraftigt växande Försvarsmakt är att många av våra medlemmar kommer att uppleva att det blir sämre innan det blir bättre. Vi påminner därför arbetsgivaren om betydelsen av att tidigt ta höjd för alla viktiga stödfunktioner som får verksamheten att rulla, säger Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet.