Försvarsförbundet i remissrunda gällande Försvarsmaktens nya rutiner för arbetsanpassning

Försvarsförbundet deltar i en remissrunda om Försvarsmaktens nya rutiner och arbetsmaterial gällande arbetsanpassning.

Arbetsanpassning är en individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete kan fortsätta arbeta eller återgå i arbetet.

- Målet är att vi och övriga fackförbund ska kunna samverka de nya rutinerna med arbetsgivaren i slutet av september, säger Simon Sundström, ombudsman i Försvarsförbundet.