Förbundsmötet flyttas fram till 15-16 september 2021

Förbundsmötet 2020 har tidigare flyttats fram till den 2-3 juni 2021 med anledning av den pågående pandemin. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att ändra denna tidpunkt till den 15-16 september 2021.

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att detta förbundsmöte kan genomföras fysiskt.

Detta innebär att den 15-16 september genomförs förbundsmöte för 2020 samt 2021.

Motioner som skickats in till förbundsmötet 2020 kommer att behandlas i september och behöver inte skickas in igen.

I veckan gick kallelse ut till föreningarna.