Förbundet driver fråga gällande ersättningsnivå vid ansvar för säkerhetsklassat material

Förtroendevalda har kontaktat förbundet gällande medlemmar som ansvarar för säkerhetsklassat material efter arbetstid utan ersättning. Vi har lyft frågan till arbetsgivaren, Försvarsmakten och förhandlar just nu om ersättningsnivån.

- Det vi vill ha svar på är hur mycket frihet den anställde kan ha under tiden, vilket är avgörande för ersättningsnivån. Samt vad som händer om medarbetarna förlorar materialet under denna tid, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.