Förbundet har tagit del av en första redovisning av FM VIND

Förbundet har fått en första dragning av Försvarsmaktens medarbetarundersökning, FM VIND, på myndighetsnivå. Det som är tydligast är att arbetsbelastningen har ökat under 2022.

Thinkstockphotos 493694230.

foto: Thinkstock

Undersökningen visar att medarbetare anser att möjligheten att planera sitt arbete för att minska belastningen har försämrats, även så möjligheten till återhämtning. Chefer anser i större utsträckning att man har för lite personal och för lite administrativt stöd.

- Extra bekymrande är att andelen som anser sig utsatta för mobbning eller trakasserier har ökat något, det är en trend som måste brytas – säger ombudsman Robert Oidermaa.

Vi vill passa på att tacka alla er medlemmar som svarar på FM VIND årligen, ert engagemang är väsentligt för att Försvarsmakten ska bli en allt bättre arbetsgivare.

Fakta FM VIND: FM VIND är Försvarsmaktens medarbetarundersökning som årligen genomförs bland medarbetarna.