Elite Hotels

På Elite Hotels får du 20 procents rabatt under helger och lov. För att ta del av medlemsrabatten behöver du vara medlem och logga in med BankID.