Vilka intyg har jag rätt till

Jag fick vid årsskiftet ny arbetsgivare i samband med en verksamhetsövergång. Har jag rätt till att få ett betyg av min tidigare arbetsgivare?

SVAR: Det finns ingen lag som säger att du har rätt att få ett arbetsbetyg av din chef när du slutar på jobbet.

Däremot är praxis att arbetsgivare utfärdar ett betyg om en arbetstagare frågar. I betyget beskriver arbetsgivaren sin uppfattning av dig som anställd.

Om du skulle bli arbetslös så har du enligt arbetslöshetsförsäkringslagen rätt till att på begäran få ett intyg av din arbetsgivare, enligt en särskild blankett. Detta är till för att a-kassan skall kunna bedöma om en du har rätt till a-kassa. Detta fungerar då som ett slags bevis på att du haft tjänsten.