Varför får jag inte flexa så att det passar mig?

Jag anpassar min flextid så att jag varje dag börjar tidigt och slutar tidigt. Men enligt min chef är detta inte okej. Hur kan det inte vara det? Jag trodde idén med flextid är att kunna anpassa den efter vad som passar mig bäst?

SVAR: Flextid innebär att du kan flytta start- och sluttider på arbetsdagen under en viss uttalad tid, ofta handlar det om en eller två timmar innan och efter ordinarie arbetstid. Men att varje dag flexa och lägga om arbetsdagen på ett sådant sätt att du mer eller mindre skapar dig nya arbetstider är inte detsamma som att flexa då och då. Arbetsgivaren har rätt att sätta stopp för det och i värsta fall kan du förlora din rätt att flexa.