Vad händer med ledigheten när nationaldagen infaller en lördag eller söndag

Nationaldagen är ju en röd dag. Dagen ersatte annandag pingst som inföll på måndagar och därför alltid innebar ledighet. Kompenseras jag på något sätt om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag?

SVAR: Vad som gäller när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag regleras i avtal. Villkorsavtalet som gäller för alla statligt anställda säger att parterna på varje myndighet ska komma överens om vad som gäller. Saknas det en överenskommelse på din myndighet ska arbetstagaren ges sammanhängande ledighet som motsvarar en arbetsdag, enligt Villkorsavtalet.

Följande gäller (i skrivande stund okt. 2021) på de olika myndigheterna:
Försvarshögskolan: Du kompenseras med annan arbetsfri dag. Denna måste tas ut under innevarande år.

Försvarets Materielverk: Du kompenseras genom att vara lediga vissa klämdagar samt jobba halvdag dag före vissa röda dagar. (Du får alltså inte ledigt ytterligare en dag.)

Försvarsmakten: Försvarsmakten ger ledigt en halvdag före nationaldagen när nationaldagen infaller på en tisdag-lördag. Detta gör att de anställda kompenseras för de år då nationaldagen infaller en söndag. Regeln är från Försvarsmaktens tidigare kollektivavtal (ej det senaste).

Plikt- och prövningsverket: Du får vara ledig fredagen före den helgen.

Med reservation för ev. ändringar.