Skadat mig vid hemarbete

Jag har gjort mig illa när jag jobbade hemifrån. Eftersom det hände under arbetstid borde väl min arbetsgivares försäkring täcka det, eller?

SVAR: Det beror på vilket samband din skada har till arbetet. För att skadan ska bedömas som arbetsskada och täckas av arbetsskadeförsäkringen krävs det till skillnad från när du skadar dig på din arbetsplats under ordinarie arbetstid (som har en självklar anknytning till arbetet) att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara:

  • du snubblar på sladden till din jobbdator
  • du sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • du går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev


Om du däremot skadat dig när du exempelvis gått ut och hämtar posten eller gjort kaffe i köket, även om det skett under arbetstid, räknas det inte som ett arbetsolycksfall. Källa: afa.se.

Är du osäker kan du alltid kontakta dina fackliga företrädare på arbetsplatsen. De kan också hjälpa dig med att anmäla din arbetsskada till AFA Försäkringar.