Samma fystest oavsett ålder

Jag är 60 år och arbetar som administratör i Försvarsmakten. Min chef menar att jag ska göra samma fystest och ha samma fyskrav som min 25-åriga kollega (som arbetar med samma sak som mig). Stämmer det?

SVAR: Nej. Som civilanställd ska du använda den fysiska träningen för att förbättra din prestation och närma dig krigsplaceringens krav. Kraven för de flesta civila krigsplacerade är idag rätt rimligt ställda. Det får inte på något sätt ställas krav som gör att du som anställd riskerar att skada dig eller får dig att uppleva fysisk träning som ett stress– och orosmoment.