Räknas min år som tjänstledig vid turordningen?

Min arbetsgivare ska säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Jag har varit tjänstledig i två år och precis kommit tillbaka i tjänst. Kommer åren som tjänstledig räknas in som anställd tid när arbetsgivaren tar fram turordningslistor?

SVAR: Ja, de åren kommer räknas som anställd tid, du får alltså tillgodoräkna dig dessa år. Även om du varit tjänstledig har du varit anställd och det är det arbetsgivaren ska utgå från.