Provanställd efter vikariat

Jag har senaste året haft ett vikariat. Jag fick nyss frågan av min chef om jag var ville vara kvar på tjänsten, då han jag vikarierar för inte kommer tillbaka. Men chefen vill först provanställa mig, innan jag eventuellt blir tillsvidareanställd. Jag tycker det känns konstigt. Vad ska jag svara?

SVAR: Syftet med en provanställning är att din arbetsgivare ska kunna testa dig i den tilltänkta tjänsten, för att se så att du faktiskt har det som krävs för att klara av arbetet. Men också så att du som arbetstagare ska kunna testa på arbetet för att se så att detta är något för dig. Om du eller din arbetsgivare anser att matchningen inte blev som det var tänkt har ni båda rätten att avsluta en provanställning utan att specificera varför. Så om du har arbetat på ett vikariat sedan tidigare bör arbetsgivaren alltså ha mer än tillräcklig kännedom om hur väl du utför ditt arbete vilket innebär att du då ska få en tillsvidare anställning direkt.

Om din arbetsgivare efter att du upplyst om detta fortfarande anser att du ska ha en provanställning bör du ta kontakt med din fackliga representant.