Påverkas min pension av föräldraledighet

Min arbetsgivare ska säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Jag har varit tjänstledig i två år och precis kommit tillbaka i tjänst. Kommer åren som tjänstledig räknas in som anställd tid när arbetsgivaren tar fram turordningslistor?

SVAR: När du är föräldraledig längre än 18 månader efter ditt barns födsel, vabbar eller är ledig med graviditetspenning under graviditeten ska du under den tiden få precis samma avsättning till pension av din arbetsgivare som du hade fått om du arbetat. Pensionsmässigt ska det alltså se ut som att ledigheten aldrig ägt rum.

Att det är så är tack vare förbättringar i det statliga pensionsavtalet som Försvarsförbundet och övriga arbetstagarorganisationer inom staten förhandlat fram med Arbetsgivarverket.