Oro över att vara på arbetsplatsen

Jag är i riskgrupp och känner oro över att befinna mig på min arbetsplats, trots att jag sitter avskilt från mina kollegor den mesta av tiden. Vad kan jag göra?

SVAR: Börja med att prata med din arbetsgivare och se om ni tillsammans kan hitta en lösning som du känner dig tryggare med. Arbetsgivaren är ansvarig för att undvika smittspridning på arbetsplatsen och ohälsa hos anställda och personal i riskgrupp ska riskbedömas särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om en sådan riskbedömning inte görs kan du kontakta ditt skyddsombud som kan begära att det ska göras en riskbedömning.

Om du och din arbetsgivare inte kan hitta en gemensam lösning, kontakta ditt fackliga ombud.

(Källa: Arbetsmiljöverket)