Okej med privata frågor vid anställningsintervjun?

Jag var nyligen på anställningsintervju där jag fick många privata frågor som inte hade med tjänsten att göra. Jag tyckte det kändes obekvämt men svarade ändå. Får man verkligen ställa vilka frågor som helst?

SVAR: Ja, det finns inga regler kring vilka frågor man får ställa vid en anställningsintervju. Men om frågorna handlar om någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna som finns enligt diskrimineringslagen, exempelvis kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, får svaren på dessa inte påverka din möjlighet att få jobbet. Skulle det visa sig att det är fallet handlar det om diskriminering och bryter därmed mot diskrimineringslagen, en lag som börjar gälla från det att du söker jobbet.

En arbetsgivare får heller inte neka dig anställning på grund av att du i nära framtid kommer att vilja vara föräldraledig.