Ny svårare tjänst men ingen löneökning

Jag har fått en ny tjänst hos min arbetsgivare. Den är svårare och borde innebära en lönehöjning, men min chef säger att en löneökning inte är aktuell. Kan facket hjälpa mig få upp lönen? 

SVAR: I samband med att du är på anställningsintervju ska du ange ditt löneanspråk. Om arbetsgivaren inte accepterar ditt pris är det i slutändan du som avgör om du vill ha tjänsten utan löneökning. Säg inte ja till en tjänst utan att först vara överens om lönen. Till syvende och sist är det arbetsgivaren som sätter lönen, inte den fackliga organisationen. Har du ändå tackat ja kan facket se över om du ligger fel lönemässigt genom att jämföra med den nya tjänstens lönespann. Visar det sig att din lön är inom det spannet är det inget som säger att du borde få högre lön, även om du kan tycka att det borde vara så. Ligger din lön under spannet borde den höjas för att hamna rätt. Här kan facket försöka påverka genom att förhandla med