Likadana tjänster men kollegan tjänar mer

Jag och min kollega anställdes nästan samtidigt, arbetar på samma avdelning med mer eller mindre likadana arbetsuppgifter. Men ändå har hon högre lön än mig. Vad kan jag göra?

SVAR: Vilken lön du har grundar sig på flera olika saker. Hur länge du varit anställd, hur marknaden ser ut, det vill säga efterfrågan och tillgång till din kompetens samt hur svåra dina arbetsuppgifter är, ditt ansvar samt övriga krav kopplade till dina arbetsuppgifter.

Men då detta inte verkar skilja sig åt mellan er kan du istället titta på din insats. Kan det vara så att din kollega utför sitt arbete bättre än dig i förhållande till verksamhetsmålen? Kanske visar hon framfötterna mer, är mer förändringsbenägen och kommer med fler egna initiativ? Oftast är detta något som kan ge möjlighet att öka sin lön.

Tycker du inte att det är någon skillnad här heller, så är det första steget att ta en dialog men din chef. Om du inte är nöjd med den är kan det vara läge om att be om en löneöversyn. Kontakta dina fackliga företrädare för att se hur ni kan gå vidare.