Försäkring vid utlandsmission

Jag ska åka på utlandsmission. Har Försvarsförbundet någon försäkring som gäller under den perioden jag arbetar i krigszon? 

SVAR: Ja, förbundets sjuk- och efterlevandeförsäkring hos Folksam gäller även den tid du på uppdrag av staten arbetar i krigszon. Vid inträffad skada ska du eller dina anhöriga kontakta förbundet för att säkerställa ditt medlemskap vid tidpunkten för skadan samt för att intyga ditt uppdrag i krigszonen.

Har du inte tecknat Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring kan du göra det genom att kontakta Folksam: 0771–950 950.