Fler arbetsuppgifter bör ge mig högre lön?

Jag har fått flera nya arbetsuppgifter. Får min chef göra så och borde jag inte få högre lön om jag får mer att göra?

SVAR: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet sträcker sig långt. Det räcker med att dina nya arbetsuppgifter ligger inom samma arbetsområde som dina befintliga för att de ska ingå i din arbetsskyldighet. Fler arbetsuppgifter innebär inte att du har rätt till högre lön. För att det ska vara möjligt måste arbetsuppgifterna vara svårare, först då kan de motivera en lönehöjning. Var uppmärksam på att du inte fått mer att göra än vad du klarar av. I så fall är det ett arbetsmiljöproblem och då bör du kontakta din chef eller förtroendevalda. Kom ihåg att du inte kan vägra att göra dina arbetsuppgifter, det kan innebära arbetsvägran och kan i sin tur leda till uppsägning. Har du funderingar, kontakta gärna dina förtroendevalda på arbetsplatsen för råd.

Robert Oidermaa, ombudsman