Får vikarien ta över min tjänst?

Jag är föräldraledig och ska snart komma tillbaka till jobbet igen. Min chef har flaggat för att jag inte kommer få tillbaka min tidigare tjänst, då de vill ha kvar min vikarie på den, utan kommer bli erbjuden en annan tjänst. Får man göra så? Vad jag har för rättigheter?

SVAR: Ja, så länge du inte drabbas negativt av omplaceringen är detta okej. Enligt föräldraledighetslagen får arbetsgivaren nämligen inte missgynna någon av skäl som kopplas till din föräldraledighet.

Din chef får omplacera dig så länge den nya tjänsten som du erbjuds inte är negativ eller diskriminerande, som att du får sämre lön eller villkor. Uppfattas det så kan det bli svårt för arbetsgivaren att bevisa motsatsen. Skulle så vara fallet, kontakta din fackliga representant på din arbetsplats.