Chefen styr våra APT

Chefen styr våra arbetsplatsträffar (APT) och är alltid ordförande för mötena. Jag har för mig att det inte ska funka på det sättet?

SVAR: Nej, så ska det inte fungera. APT ska inte vara ett möte där er chef styr och informerar er enligt dennes agenda utan ett möte där ni alla ska komma till tals på lika villkor. 

För att underlätta kan ni exempelvis  tillsammans med inbjudan fråga deltagarna om de har något som de vill ta upp på kommande APT. Sätt därefter upp en innehållsplanering för träffen. APT är ett bra sätt att stärka gemenskapen och känna att ni är ett ”vi” – vilket kan försvåras av att chefen anser APT som ”sitt möte”. 

Ordförandeskapet för mötet ska cirkuleras mellan er anställda, det är alltså inte heller chefens uppgift - hon är endast med som deltagare och möjlig beslutsfattare, helst efter samverkan med er i gruppen.