Uppsagd under föräldraledigheten

Jag blev uppsagd under min föräldraledighet. Är det tillåtet att göra så?

SVAR: Det är fullt möjligt att göra så, däremot börjar inte din uppsägningstid att löpa förrän det datum du enligt tidigare överenskommelse med din chef är tillbaka på jobbet igen.

Viktigt att komma ihåg är att det är förbjudet att säga upp någon på grund av att hen är föräldraledig. Skulle så vara fallet för dig, kontakta dina fackliga företrädare.